Muamer Bačevac

  • Ime i prezime: Muamer Bačevac
  • Funkcija: Šef odborničkog kluba
  • Godina rođenja: 1977.
  • Obrazovanje: Doktor medicine - subspecijalista kardiolog
  • Zaposlen/a: Narodna skupština Republike Srbije
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Meho Mahmutović

  • Ime i prezime: Meho Mahmutović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1966.
  • Obrazovanje: Doktor medicinskih nauka
  • Zaposlen/a: Direktor Opšte bolnice Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2004-2006 - Zamenik predsednika Skupštine grada
   2006-2008 - Odbornik
   2008-2009 - Šef odborničke grupe
   2009-2012 - Gradonačelnik grada Novog Pazara
   2012-2016 - Gradonačelnik grada Novog Pazara
  • Članstvo u radnim telima: -

  Bilsena Kurtanović

  Bilsena Kurtanović
  • Ime i prezime: Bilsena Kurtanović
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1981.
  • Obrazovanje: Doktor medicine
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Nihad Hasanović

  Nihad Hasanović
  • Ime i prezime: Nihad Hasanović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1966.
  • Obrazovanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede
  • Zaposlen/a: PSSS Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2008-2012
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: -

  Enver Ujkanović

  Enver Ujkanović
  • Ime i prezime: Enver Ujkanović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1967.
  • Obrazovanje: Doktor nauka
  • Zaposlen/a: Istorijski arhiv "Ras"
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: Komisija za imenovanje trgova i ulica

  Senada Leković

  Senada Leković
  • Ime i prezime: Senada Leković
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1967.
  • Obrazovanje: Diplomirani pravnik
  • Zaposlen/a: Javno preduzeće “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: -

  Fahrudin Đekić

  Fahrudin Đekić
  • Ime i prezime: Fahrudin Đekić
  • Funkcija: Zamenik predsednice Skupštine grada
  • Godina rođenja: 1984.
  • Obrazovanje: Diplomirani pravnik
  • Zaposlen/a: Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2008-2012
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: Savet za zapošljavanje; Administrativno-mandatna komisija

  Mirzet Bektović

  Mirzet Bektović
  • Ime i prezime: Mirzet Bektović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1985.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: Nacionalna služba za zapošljavanje Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: Savet za zapošljavanje

  Banina Muderizović

  Banina Muderizović
  • Ime i prezime: Banina Muderizović
  • Funkcija: Odbornca
  • Godina rođenja: 1965.
  • Obrazovanje: Diplomirani filolog
  • Zaposlen/a: Srednja medicinska škola Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: Savet za rodnu ravnopravnost - predsednica

  Safet Vesnić

  Safet Vesnić
  • Ime i prezime: Safet Vesnić
  • Funkcija: Odbornk
  • Godina rođenja: 1968.
  • Obrazovanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede
  • Zaposlen/a: PSSS Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: Odbor za poljoprivredu

  Azemina Bojadžić

  Azemina Bojadžić
  • Ime i prezime: Azemina Bojadžić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1971.
  • Obrazovanje: Master filolog
  • Zaposlen/a: Osnovna škola "Vuk Karadžić"
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: Odbor za obrazovanje

  Faruk Pašović

  Faruk Pašović
  • Ime i prezime: Faruk Pašović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1981.
  • Obrazovanje: Doktor medicine - Specijalista interne medicine
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Edin Kolašinac

  Edin Kolašinac
  • Ime i prezime: Edin Kolašinac
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1978.
  • Obrazovanje: Strukovni menadžer
  • Zaposlen/a: ABBA MARVEL & CO
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Mirzeta Ljajić

  Mirzeta Ljajić
  • Ime i prezime: Mirzeta Ljajić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1967.
  • Obrazovanje: Srednja stručna sprema
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: Savet za zapošljavanje

  Kasim Zoranić

  Kasim Zoranić
  • Ime i prezime: Kasim Zoranić
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1959.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: Srbijavode
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Fuad Batilović

  Fuad Batilović
  • Ime i prezime: Fuad Batilović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1957.
  • Obrazovanje: -
  • Zaposlen/a: Predškolska ustanova "Mladost"
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2008-2012
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: -

  Sanja Nićiforović

  Sanja Nićiforović
  • Ime i prezime: Sanja Nićiforović
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1986.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: Republički zavod za statistiku - Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -
  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar