Senada Leković

  Senada Leković
  • Ime i prezime: Senada Leković
  • Funkcija: Predsjednica odborničke grupe
  • Godina rođenja: 1967.
  • Obrazovanje: Diplomirani pravnik
  • Zaposlen/a: Javno preduzeće “Zavod za urbanizam grada Novog Pazara”
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
   2016-2020
  • Članstvo u radnim telima: -

  Meho Mahmutović

  • Ime i prezime: Meho Mahmutović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1966.
  • Obrazovanje: Doktor medicinskih nauka
  • Zaposlen/a: Direktor Opšte bolnice Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2004-2006 - Zamenik predsednika Skupštine grada
   2006-2008 - Odbornik
   2008-2009 - Šef odborničke grupe
   2009-2012 - Gradonačelnik grada Novog Pazara
   2012-2016 - Gradonačelnik grada Novog Pazara
   2016-2020 - Odbornik
  • Članstvo u radnim telima: -

  Alma Elfić

  Alma Elfić
  • Ime i prezime: Alma Elfić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1962.
  • Obrazovanje: Doktor medicine
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Muamer Bačevac

  • Ime i prezime: Muamer Bačevac
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1977.
  • Obrazovanje: Doktor medicine - subspecijalista kardiolog
  • Zaposlen/a: Narodna skupština Republike Srbije
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Mirzet Bektović

  Mirzet Bektović
  • Ime i prezime: Mirzet Bektović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1985.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: Nacionalna služba za zapošljavanje Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
   2016-2020
  • Članstvo u radnim telima: Savet za zapošljavanje

  Banina Muderizović

  Banina Muderizović
  • Ime i prezime: Banina Muderizović
  • Funkcija: Odbornca
  • Godina rođenja: 1965.
  • Obrazovanje: Diplomirani filolog
  • Zaposlen/a: Srednja medicinska škola Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2016-2020
  • Članstvo u radnim telima: Savet za rodnu ravnopravnost - predsednica

  Vahidin Melajac

  Vahidin Melajac
  • Ime i prezime: Vahidin Melajac
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1988.
  • Obrazovanje: Diplomirani pravnik
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Salmina Curić

  Salmina Curić
  • Ime i prezime: Salmina Curić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1976.
  • Obrazovanje: Srednja stručna sprema
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: -
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2016 - 2020
  • Članstvo u radnim telima: -

  Sanja Nićiforović

  Sanja Nićiforović
  • Ime i prezime: Sanja Nićiforović
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1986.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: Republički zavod za statistiku - Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2016 - 2020
  • Članstvo u radnim telima: -

  Elvir Eminbegović

  Elvir Eminbegović
  • Ime i prezime: Elvir Eminbegović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1964.
  • Obrazovanje: Diplomirani industrijski menadžer
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Binela Nikšić

  Binela Nikšić
  • Ime i prezime: Binela Nikšić
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1971.
  • Obrazovanje: SSS - Ekonomski tehničar
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Kasim Zoranić

  Kasim Zoranić
  • Ime i prezime: Kasim Zoranić
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1959.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: Srbijavode
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Mirzeta Ljajić

  Mirzeta Ljajić
  • Ime i prezime: Mirzeta Ljajić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1967.
  • Obrazovanje: Srednja stručna sprema
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2016 - 2020
  • Članstvo u radnim telima: Savet za zapošljavanje

  Senada Mavrić

  Senada Mavrić
  • Ime i prezime: Senada Mavrić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1978.
  • Obrazovanje: Profesor razredne nastave
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Irfan Međedović

  Irfan Međedović
  • Ime i prezime: Irfan Međedović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1984.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Emira Kolašinac

  Emira Kolašinac
  • Ime i prezime: Emira Kolašinac
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1984.
  • Obrazovanje: Diplomirani psiholog
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Azemina Bojadžić

  Azemina Bojadžić
  • Ime i prezime: Azemina Bojadžić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1971.
  • Obrazovanje: Master filolog
  • Zaposlen/a: Osnovna škola "Vuk Karadžić"
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“ (SDP, SDPS, SZS, LDP, BDZ)
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: 25.12.2021
  • Prethodni mandati:
   2016-2020

  • Članstvo u radnim telima: Odbor za obrazovanje

  Ramiz Župić

  Ramiz Župić
  • Ime i prezime: Ramiz Župić
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1988.
  • Obrazovanje: Diplomirani pravnik
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Oktobar 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Edina Rašljanin

  Edina Rašljanin
  • Ime i prezime: Edina Rašljanin
  • Funkcija: Odbornca
  • Godina rođenja: 1994.
  • Obrazovanje: Profesor matematike
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: „Evropski Novi Pazar – Rasim Ljajić“
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Oktobar 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Anela Šemsović

   

  Anela Šemsović
  • Ime i prezime: Anela Šemsović
  • Funkcija: Predsenica skupštine grada Novog Pazara na 1/3 rada
  • Godina rođenja: 19.01.1977
  • Obrazovanje: Lekar opšte medicine
  • Zaposlen/a: Profesor medicinske škole ,,Dva heroja“
  • Izborna lista: Evropski Novi Pazar
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: 17.8.2020
  • Članstvo u radnim telima: -

   

  Albin Šabotić

  albin sabotic
  • Ime i prezime: Albin Šabotić
  • Funkcija: Zamenik predsednice skupštine grada Novog Pazara
  • Godina rođenja: 12.12.1975
  • Obrazovanje: -
  • Zaposlen/a: Skupština grada Novog Pazara
  • Izborna lista: Evropski Novi Pazar
  • Politička stranka: Sandžačka demokratska partija
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: 17.8.2020
  • Članstvo u radnim telima: Savet za bezbednost grada

   

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar