Ahmedin Škrijelj

  Ahmedin Škrijelj
  • Ime i prezime: Ahmedin Škrijelj
  • Funkcija: Predsjednik odborničke grupe
  • Godina rođenja: 1982.
  • Obrazovanje: Diplomirani pravnik
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Emir Ašćerić

  Emir Ašćerić
  • Ime i prezime: Emir Ašćerić
  • Funkcija: Zamjenik predsjednika odborničke grupe
  • Godina rođenja: 1988.
  • Obrazovanje: Magistar arhitekture
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Rešad Ugljanin

  Rešad Ugljanin
  • Ime i prezime: Rešad Ugljanin
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1960.
  • Obrazovanje: Magistar ekonomije
  • Zaposlen/a: Poreska uprava
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Hanadi Hajdinović

  Hanadi Hajdinović
  • Ime i prezime: Hanadi Hajdinović
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1979.
  • Obrazovanje: Doktor medicine - Specijalizant neurologije
  • Zaposlen/a: Specijalna bolnica za lečenje mišićnih i neuromišićnih bolesti Novi Pazar-
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2008-2012
   2012-2016
   2016-2020
  • Članstvo u radnim telima: -

  Saima Brunčević

  Saima Brunčević
  • Ime i prezime: Saima Brunčević
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1988.
  • Obrazovanje: Master pravnik
  • Zaposlen/a: Državni univerzitet u Novom Pazaru
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
   2016-2020
  • Članstvo u radnim telima: -

  Nafilj Sejdović

  Nafilj Sejdović
  • Ime i prezime: Nafilj Sejdović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1971.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: JKP "Vodovod i kanalizacija"
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Prethodni mandati:
   2010-2012
   2016-2020
  • Članstvo u radnim telima: -

  Dinheta Pulić

  Dinheta Pulić
  • Ime i prezime: Dinheta Pulić
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1974.
  • Obrazovanje: Profesor razredne nastave
  • Zaposlen/a: OŠ "Đura Jakšić"
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Maida Baltić

  Maida Baltić
  • Ime i prezime: Maida Baltić
  • Funkcija: Odbornca
  • Godina rođenja: 1993.
  • Obrazovanje: -
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Oktobar 2020.
  • Članstvo u radnim telima: -

  Džemail Sinanović

  Džemail Sinanović
  • Ime i prezime: Džemail Sinanović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1969
  • Obrazovanje: -
  • Zaposlen/a: Privrednik
  • Izborna lista: "SDA Sandžaka - Dr. Sulejman Ugljanin"
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Avgust 2021.
  • Članstvo u radnim telima: -
  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar