Emro Bihorac

  Emro Bihorac
  • Ime i prezime: Emro Bihorac
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1957.
  • Obrazovanje: Doktor medicine, spec.subspecijalista
  • Zaposlen/a: Opšta bolnica Novi Pazar
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Fahrudin Mavrić

  Fahrudin Mavrić
  • Ime i prezime: Fahrudin Mavrić
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1956.
  • Obrazovanje: Univerzitetski profesor
  • Zaposlen/a: Državni univerzitet u Novom Pazaru
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Saima Brunčević

  Saima Brunčević
  • Ime i prezime: Saima Brunčević
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1988.
  • Obrazovanje: Master pravnik
  • Zaposlen/a: Državni univerzitet u Novom Pazaru
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: -

  Husno Bihorac

  Husno Bihorac
  • Ime i prezime: Husno Bihorac
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1960.
  • Obrazovanje: Srednja stručna sprema
  • Zaposlen/a: Radio televizija Novi Pazar
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   1997-2000
   2005-2008
  • Članstvo u radnim telima: -

  Sabahudin Ramović

  Sabahudin Ramović
  • Ime i prezime: Sabahudin Ramović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1966.
  • Obrazovanje: Inženjer drumskog saobraćaja
  • Zaposlen/a: Privatnik
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Sanela Đulović

  Ifeta Radončić
  • Ime i prezime: Sanela Đulović
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1977.
  • Obrazovanje: Profesor razredne nastave
  • Zaposlen/a: JKP Gradska toplana
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Decembar 2019.
  • Prethodni mandati:
   2015-2016
  • Članstvo u radnim telima: -

  Muamer Smailbegović

  Muamer Smailbegović
  • Ime i prezime: Muamer Smailbegović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1954.
  • Obrazovanje: Diplomirani inženjer
  • Zaposlen/a: ED Novi Pazar
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: -
  • Prethodni mandati:
   1987-1990
  • Članstvo u radnim telima: -

  Alan Karaahmetović

  Alan Karaahmetović
  • Ime i prezime: Alan Karaahmetović
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1973.
  • Obrazovanje: Diplomirani optometrista
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -

  Hanadi Hajdinović

  Hanadi Hajdinović
  • Ime i prezime: Hanadi Hajdinović
  • Funkcija: Odbornica
  • Godina rođenja: 1979.
  • Obrazovanje: Doktor medicine - Specijalizant neurologije
  • Zaposlen/a: Specijalna bolnica za lečenje mišićnih i neuromišićnih bolesti Novi Pazar-
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2008-2012
   2012-2016
  • Članstvo u radnim telima: -

  Nafilj Sejdović

  Nafilj Sejdović
  • Ime i prezime: Nafilj Sejdović
  • Funkcija: Šef odborničke grupe
  • Godina rođenja: 1971.
  • Obrazovanje: Diplomirani ekonomista
  • Zaposlen/a: JKP "Vodovod i kanalizacija"
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   2010-2012
  • Članstvo u radnim telima: -

  Safet Bronja

  Safet Bronja
  • Ime i prezime: Safet Bronja
  • Funkcija: Odbornik
  • Godina rođenja: 1969.
  • Obrazovanje: Mašinski inženjer
  • Zaposlen/a: -
  • Izborna lista: Stranka demokratske akcije - dr Sulejman Ugljanin
  • Politička stranka: SDA Sandžaka
  • Datum potvrđivanja odborničkog mandata: Maj 2016.
  • Prethodni mandati:
   -
  • Članstvo u radnim telima: -
  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar