07. SKUPŠTINA GRADA 23.12.2022.

  Dnevni red

  Na osnovu člana 102. i člana 103. stav 3. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/2019),

  S A Z I V A M

  SEDMU SJEDNICU SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA, KOJA ĆE SE ODRŽATI

  23. DECEMBRA 2022. GODINE, SA POČETKOM U 10 SATI

              Sjednica će se održati u sali Doma omladine, ulica Stefana Nemanje br. 2 u Novom Pazaru.

              Za sjednicu predlažem sljedeći

   DNEVNI  RED:

  1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju mandata Smailović Semriji;
  2. Prijedlog Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2023. godinu sa Kadrovskim planom Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara, Gradske uprave za naplatu javnoh prihoda grada Novog Pazara, Gradskog pravobranilaštva, Službe interne revizije grada Novog Pazara, za 2023. godinu;
  3. Prijedlog Odluke o trećoj izmjeni Odluke o budžetu grada Novog Pazara, za 2022. godinu;
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
  5. Prijedlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije za Industrijsku zonu na potesu Deževa u KO Postenje;
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Kulturnog centra Novi Pazar;
  7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Regionalnog pozorišta Novi Pazar;
  8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta „Novi Pazar“, za 2023. godinu;
  9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“ , za 2023. godinu;
  10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar , za 2023. godinu;
  11. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar, za 2023. godinu
  12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Parking servis“ Novi Pazar, za 2023. godinu;
  14. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2021/2022. godinu;
  15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Mladost“ Novi Pazar, za radnu 2022/2023. godinu;
  16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na cijene prevoza putnika u gradsko-prigradskom saobraćaju HK „Sandžaktrans-putnički saobraćaj“ DOO Novi Pazar;
  17. Prijedlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Pazar;
  18. Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JKP „Gradska čistoća“ Novi Pazar;
  19.  Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora JP „Zavod za urbanizam grada Novog Pazara“;
  20.  Prijedlog Rješenja o imenovanju VD direktora Turističke organizacije grada Novog Pazara;
  21. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka mandata i imenovanju člana Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar;
  22. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  23. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Regionalne turističke organizacije Sandžaka;
  24. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora OŠ „Ćamil Sijarić“ Novi Pazar, iz reda predstavnika zaposlenih;
  25. Prijedlog Rješenja o razrešenju i imenovanju članova školskog odbora OŠ „Jošanica“ Lukare-Novi Pazar, iz reda predstavnika roditelja;
  26. Prijedlog Rješenja o otuđenju Krkušić Aiši iz Tutina, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 5/235 na kat. parceli br. 10172 KO Novi Pazar;
  27. Prijedlog Rješenja o otuđenju Hoćanin Hasanu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 137/792 na kat. parceli br. 25031 KO Novi Pazar;
  28. Prijedlog Rješenja o otuđenju DOO Đulović Ru-com i Đulović Rustemu iz Novog Pazara, uz naknadu, zemljišta u javnoj svojini, označeno kao suvlasnički udio grada Novog Pazara od 37/558 na kat. parceli br. 25025 KO Novi Pazar;
  29. Odbornička pitanja.

  ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

  Albin Šabotić

  ULAZ ZA ODBORNIKE


  Pretraga dokumenata

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar