01. СКУПШТИНА ГРАДА 10.02.2022.

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ПРВУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  10. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2020. годину;
  2. Предлог Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја за годину завршену 31. децембра 2020. године, са Извештајем ревизора;
  3. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Новог Пазара за 2022. годину;
  4. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о градским управама града Новог Пазара;
  5. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите града Новог Пазара;
  6. Предлог Одлуке о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије града Новог Пазара;
  7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана" Нови Пазар о измени Одлуке бр. 121 од 7. фебруара 2020. године;
  8. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2022. годину;
  9. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Културног центра Нови Пазар, за 2022. годину;
  10. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  11. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2022. годину;
  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  14. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  15. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Туристичке организације Нови Пазар, за 2022. годину; 
  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалне туристичке организације Санџака, за 2022. годину;
  17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Установе за спорт Нови Пазар, за 2022. годину;
  18. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈУ Канцеларија за младе Нови Пазар, за 2022. годину;
  19. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Апотекарске установе Нови Пазар, за 2022. годину;
  20. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2022. годину;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку и изменама и допунама Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар;
  22. Предлог Одлуке о размени непокретности између града Новог Пазара и Адиловић Бесима;
  23. Предлог Одлуке о размени непокретности између града Новог Пазара и Шабановић Исмаила;
  24. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора ПУ „Младост“ Нови Пазар;
  25. Предлог Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ Канцеларија за младе Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈУ „Канцеларија за младе“ Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за безбедност града Новог Пазара;
  29. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини;
  30. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење Конкурса за именовање директора;
  31. Предлог Решења о отуђењу „ДАЦИЋ ПРОМ“ ДОО Нови Пазар, уз накнаду, путем огласа а по спроведеном јавном надметању, пословног простора у јавној својини града Новог Пазара, означеног на кат. парцели бр. 725 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Стане Бачанин“;
  32. Предлог Решења о отуђењу Идризовић Исмету и Идризовић Џевдету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 107/344 на кат. парцели бр. 6462 КО Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о отуђењу Ђерлек Хасибу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 84/716 на кат. парцели бр. 4143/1 КО Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о отуђењу Синанчевић Шабану из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 14/300 на кат. парцели бр. 6865 КО Нови Пазар;
  35. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar