02. СКУПШТИНА ГРАДА 05.05.2022.

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  5. МАЈА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Оперативног плана одбране од поплава на територији града Новог Пазара за воде II реда, за 2022. годину;
  2. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара”, за 2021. годину;
  3. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2021. годину;
  4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  5. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  6. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  7. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  8. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Културног центра Нови Пазар, за 2021. годину;
  9. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2021. годину;
  10. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  11. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2021. годину;
  12. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2021. годину;
  13. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  15. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Нови Пазар, за 2021. годину;
  16. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалне туристичке организације Санџака, за 2021. годину;
  17. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Установе за спорт Нови Пазар, за 2021. годину;
  18. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Јавне установе Канцеларија за младе Нови Пазар, за 2021. годину;
  19. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар, за 2021. годину;
  20. Предлог Одлуке о измени Одлуке о давању на коришћење пословних просторија Републичком заводу за статистику;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  22. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о повећању цена воде и канализације ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  24. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“;
  25. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“;
  28. Предлог Одлуке о давању сагласности за расписивање и спровођење конкурса за избор директора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  29. Предлог Решења о именовању директора Културног центра Нови Пазар;
  30. Предлог Решења о именовању директора ЈУ Канцеларије за младе Нови Пазар;
  31. Предлог Решења о именовању директора Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар;
  32. Предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на Одлуку о промени назива Техничке школе Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Вук Караџић“, Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора „Техничке школе“, Нови Пазар;
  35. Предлог Решења о разрешењу и именовању доктора медицине одређених за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здраствене установе на територији града Новог Пазара и издавања потврде о смрти;
  36. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar