04. СКУПШТИНА ГРАДА 14.06.2022.

  Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14. ЈУНА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

  1. Предлог Одлуке о првој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2022. годину;
  2. Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара;
  3. Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара;
  4. Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара за 2022. годину;
  5. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  6. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
  7. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева и јавних површина на територији града Новог Пазара;
  8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени цена услуга ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  9. Предлог Одлуке о успостављању сарадње-братимљењу између града Новог Пазара - Република Србија и града Дамијета - Арапска Република Египат;
  10. Предлог Одлуке о успостављању сарадње-братимљењу између града Новог Пазара - Република Србија и града Бурса - Република Турска;
  11. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Јован Јовановић-Змај“, Нови Пазар;
  12. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“ Нови Пазар;
  13. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Мур“, Нови Пазар;
  14. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Братство“, Нови Пазар;
  15. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Осаоница-Нови Пазар;
  16. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Ђура Јакшић“, Трнава-Нови Пазар;
  17. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Рифат Бурџовић Тршо“, Нови Пазар;
  18. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Основне школе „Растко Немањић“, Дежева-Нови Пазар;
  19. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Угоститељско-туристичке школе, Нови Пазар;
  20. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора Економско-трговинске школе, Нови Пазар;
  21. Предлог Решења о именовању чланова школског Школе за основно музичко образовање „Стеван Мокрањац“ Нови Пазар;
  22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Гимназије, Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Школе за дизајн текстила и коже, Нови Пазар;
  24. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Културног центра Нови Пазар;
  25. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Културног центра Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар;
  29. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Центра за децу и младе „Дуга“ Нови Пазар;
  30. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  31. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Туристичке организације Нови Пазар;
  32. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Туристичке организације Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о именовању председника и чланова управног одбора Установе за спорт Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о именовању председника и чланова надзорног одбора Установе за спорт Нови Пазар;
  35. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  36. Предлог Решења о именовању директора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  37. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  38. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  39. Предлог Решења о отуђењу „Higia Pharm“ д.о.о. Нови Пазар, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 7/305 на кат. парцели бр. 9946 КО Нови Пазар;
  40. Предлог Решења о отуђењу Шемсовић Муамеру из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 4/26 на кат. парцели бр. 7919 КО Нови Пазар;
  41. Предлог Решења о отуђењу Хасановић Енверу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 7/402 на кат. парцели бр. 11284/4 КО Нови Пазар;
  42. Предлог Решења о отуђењу Шемовић Фадилу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 32/65 на кат. парцели бр. 10787/15 КО Нови Пазар;
  43. Предлог Решења о отуђењу Колашинац Ахмедину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 25/317 на кат. парцели бр. 2572 КО Нови Пазар;
  44. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar