05. СКУПШТИНА ГРАДА 12.09.2022.

  Дневни ред

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  12. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

  1. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2021. годину;
  2. Предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2022. годину;
  3. Предлог Одлуке о кредитном задужењу града Новог Пазара;
  4. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница и део насеља Шутеновац за потес Избичка река - државни пут;
  5. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремеџиница и део насеља Шутеновац за потес Шутеновац 4;
  6. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир за део насеља Хаџет;
  7. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о организацији градских управа града Новог Пазара;
  8. Предлог Одлуке о приступању изради Стамбене стратегије града Новог Пазара;
  9. Предлог Одлуке о приступању изради Стратегије развоја урбаног подручја града Новог Пазара;
  10. Предлог Одлуке о комуналној милицији;
  11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града Новог Пазара;
  12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији града Новог Пазара;
  13. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о димничарским услугама;
  14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Новог Пазара;
  15. Предлог Одлуке о допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода;
  16. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању/покопавању и гробљима/мезарјима;
  17. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима, паркирању моторних возила и одржавању паркинг простора на територији града Новог Пазара;
  18. Предлог Одлуке о допунама Одлуке о некатегорисаним путевима на територији града Новог Пазара;
  19. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о општем кућном реду у стамбеним и стамбено - пословним зградама на територији града Новог Пазара;
  20. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на измену и допуну Плана и програма рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2022. годину;
  22. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  23. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању предлога за увођење наплате одношења кабастог отпада ЈКП “Градска чистоћа” Нови Пазар;
  24. Предлог Решења и именовању ВД директора Музеја „Рас“ Нови Пазар;
  25. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Младост“ Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о именовању чланова школског одбора ОШ „Јошаница“ Лукаре-Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ Стефан Немања Нови Пазар из реда представника локалне самоуправе;
  29. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за буџет и финансије;
  30. Предлог Одлуке о о измени Одлуке о избору чланова Савета за урбанизам и саобраћај;
  31. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за стамбено-комуналне делатности;
  32. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за одрживи развој и заштиту животне средине;
  33. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за привредна питања и пољопривреду;
  34. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за образовање, одгој и друштвену заштиту деце;
  35. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за здравство, социјалну политику и социјалну заштиту, борачка и инвалидска питања;
  36. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за културу, информисање и спорт;
  37. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за водопривреду;
  38. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за праћење примене етичког кодекса;
  39. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за статутарна, организациона и нормативна питања;
  40. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за прибављање, отуђење непокретности и давање у закуп ствари у јавној својини;
  41. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за процену тржишне вредности земљишта;
  42. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за културно-историјске споменике и давање назива улицама и трговима;
  43. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за односе са верским заједницама;
  44. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Комисије за представке и жалбе;
  45. Предлог Одлуке о измени Одлуке о избору чланова Савета за родну равноправност;
  46. Предлог Решења о отуђењу Колашинац Аљаудину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 24/63 на кат. парцели бр. 4051 КО Нови Пазар;
  47. Предлог Решења о отуђењу Богућанин Медини из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 125/183 на кат. парцели бр. 10787/2 КО Нови Пазар;
  48. Предлог Решења о отуђењу Османовић Суади из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 32/63 на кат. парцели бр. 10787/12 КО Нови Пазар;
  49. Предлог Решења о отуђењу Османовић Суади из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 30/60 на кат. парцели бр. 10787/13 КО Нови Пазар;
  50. Предлог Решења о отуђењу Билаловић Ифету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 432/2050 на кат. парцели бр. 8827/6 КО Нови Пазар;
  51. Предлог Решења о отуђењу Бектовић Аземини, Грачанин Зухри и Грачанин Мерсији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 106/319 на кат. парцели бр. 3879/1 КО Нови Пазар;
  52. Предлог Решења о отуђењу Јусуфовић Нијазији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 15/306 на кат. парцели бр. 556 КО Иванча;
  53. Предлог Решења о отуђењу ДОО „Фаек цомпанy“ из Тутина и Саљиху Шаћировићу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 320/3131 на кат. парцели бр. 24998 КО Нови Пазар;
  54. Извештај о мерама предузетим у циљу санирања еколошке катастрофе у водотоковима на територији града Новог Пазара као и мерама за очување ваздуха и земљишта;
  55. Одборничка питања.

  ПРЕДСЕДНИЦА

  Др Анела Шемсовић

   

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar