06. СКУПШТИНА ГРАДА 16.11.2022.

  Дневни ред

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ

  16. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 САТИ

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр.2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ РЕД:

  1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу;
  2. Предлог Одлуке о грађевинском земљишту града Новог Пазара;
  3. Предлог Одлуке о измени Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Новог Пазара;
  4. Предлог Одлуке о давању у закуп пословних просторија које користи Апотекарска установа Нови Пазар;
  5. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена града Новог Пазара у називу МОТО-КЛУБА „Супоглави 2022 Нови Пазар“;
  6. Предлог Решења о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије града Новог Пазара;
  7. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора Гимназије, Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  8. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора „Школе за дизајн текстила и коже“ Нови Пазар, из реда представника запослених и реда представника родитеља;
  9. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора „Вук Караџић“ Нови Пазар, из реда представника запослених и реда представника родитеља;
  10. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ Нови Пазар, из реда представника локалне самоуправе;
  11. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Мур" Нови Пазар, из реда представника запослених; (допунска тачка)
  12. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата директора Културног центра Нови Пазар;
  13. Предлог Решења о именовању ВД директора Културног центра Нови Пазар;
  14. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  15. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Пазар;
  16. Одборничка питања.

   

  • Предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља предшколских установа, основних и средњих школа на подручју града Новог Пазара;
  • Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар, из реда представника запослених;

   

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar