07. СКУПШТИНА ГРАДА 23.12.2022.

  Dnevni red

  На основу члана 102. и члана 103. став 3. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М

  СЕДМУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 23. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ,

  СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

              Седница ће се одржати у сали Дома омладине, улица Стефана Немање бр. 2 у Новом Пазару.

              За седницу предлажем следећи

   ДНЕВНИ  РЕД:

   

  1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Смаиловић Семрији;
  2. Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2023. годину са Кадровским планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, за 2023. годину;
  3. Предлог Одлуке о трећој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2022. годину;
  4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  5. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације за Индустријску зону на потесу Дежева у КО Постење;
  6. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Културног центра Нови Пазар;
  7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о оснивању Регионалног позоришта Нови Пазар;
  8. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2023. годину;
  9. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2023. годину;
  10. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  11. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2023. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ПУ „Младост“ Нови Пазар, за радну 2021/22. годину;
  15. Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Младост“ Нови Пазар, за радну 2022/23. годину;
  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на цене превоза путника у градско-приградском саобраћају ХК „Санџактранс-путнички саобраћај“ ДОО Нови Пазар;
  17. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Пазар;
  18. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  19. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  20. Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке организације града Новог Пазара;
  21. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата и именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  22. Предлог Решења о разрешењу и именовању члан Надзорног одбора Културног центра Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о именовању члана Управног одбора Регионалне туристичке организације Санџака;
  24. Предлог Решења о именовању члана Надзорног одбора Регионалне туристичке организације Санџака;
  25. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Ћамил Сијарић“ Нови Пазар, из реда представника запослених;
  26. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ „Јошаница“ Лукаре-Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  27. Предлог Решења о отуђењу Кркушић Аиши из Тутина, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означено као сувласнички удео града Новог Пазара од 5/235 на кат. парцели бр. 10172 КО Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о отуђењу Хоћанин Хасану из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означено као сувласнички удео града Новог Пазара од 137/792, на кат. парцели бр. 25031 КО Нови Пазар;
  29. Предлог Решења о отуђењу Доо Ђуловић Ру-ком и Ђуловић Рустему из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означено као сувласнички удео града Новог Пазара од 37/558, на кат. парцели бр. 25025 КО Нови Пазар;
  30. Одборничка питања.

  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

  Албин Шаботић

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar