Акти скупштине

  Статут града

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Статут града Новог Пазара .pdf .doc

  Пословник града

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. Пословник Скупштине града Новог Пазара .pdf .doc
  2. Пословник градског већа Новог Пазара  .pdf .doc

  Службени лист

  2024

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 1-24 .pdf
  2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 2-24 .pdf
  3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 3-24 .pdf
  4. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 4-24 .pdf
  5. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 5-24 .pdf
  6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 6-24 .pdf
  7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 7-24 .pdf
  8. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 8-24 .pdf
  9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 9-24 .pdf
  10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 10-24 .pdf
  11. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 11-24 .pdf
  12. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БРОЈ 12-24 .pdf

  Скупштинске Одлуке

  Амадмани

  Р.БР. НАЗИВ АКТ НА КОГА СЕ ОДНОСИ АМАДМАН ПРЕУЗИМАЊЕ
  1.  Амандман 1 Одлука о приступању доношења статута града Новог Пазара  .pdf

   

  Изборна комисија града Новог Пазара

  Р.БР.ДОКУМЕНТПРЕУЗИМАЊЕ
  1.

  Пословник о раду Изборне комисије града Новог Пазара

  .pdf
  2. Одлука о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика секретара Изборне комисије града Новог Пазара у сталном саставу .pdf
  3. Решење о именовању члана и заменика члана Изборне комисије града Новог Пазара у проширеном саставу .pdf

   

   

   

   

   

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената