Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  20. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Худовић Мидхату;
  2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборници Бојаџић Аземини;
  3. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Маринковић Владимиру;
  4. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Нововић Игору;
  5. Предлог Одлуке о другој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2021. годину;
  6. Предлог Одлуке о буџету града Новог Пазара за 2022. годину са Кадровским планом Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Градске управе за наплату јавних прихода града Новог Пазара, Градског правобранилаштва, Службе интерне ревизије града Новог Пазара, Службе буџетске инспекције града Новог Пазара, за 2022. годину;
  7. План одрживог развоја града Новог Пазара 2021-2030. година (материјал доступан на следећи ЛИНК);
  8. Предлог Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаницу, Стару чаршију, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир за део насеља Хаџет;
  9. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна дела плана генералне регулације који се простире долином реке Рашке и Људске и обухвата делове насеља Рајчиновиће са Бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковци и Горњи Селаковац на потесу дела насеља Варево - измена 2;
  10. Предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне регулације за муслиманско гробље у Нетврђу;
  11. Предлог Одлуке о измени Одлуке о прибављању непокретности за потребе изградње дечијег игралишта бр. 464-13/21 од 6. августа 2021. године;
  12. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуга и радова Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“;
  14. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  15. Предлог Одлуке о измени Одлуке о усклађивању пословања ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар са Законом о јавним предузећима;
  16. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2022. годину;
  17. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2022. годину;
  18. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  19. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  20. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  21. Предлог Одлуке о давању сагласности на План и програм рада ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2022. годину;
  22. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ПУ „Младост“ Нови Пазар, за радну 2020/21. годину;
  23. Предлог Одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада ПУ „Младост“ Нови Пазар, за радну 2021/22. годину;
  24. Предлог Одлуке о давању сагласности за расписивање и спровођење конкурса за именовање директора Културног центра Нови Пазар;
  25. Предлог Решења о именовању директора Историјског архива „Рас“ Нови Пазар;
  26. Предлог Решења о именовању директора Установе за спорт Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о именовању директора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  28. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“;
  29. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Градска чистоћа“ Нови Пазар;
  30. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈП „Паркинг сервис“ Нови Пазар;
  31. Предлог Решења о именовању ВД директора Туристичке организације града Новог Пазара;
  32. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља предшколских установа, основних и средњих школа на подручју града Новог Пазара;
  35. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Меша Селимовић“, Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  36. Предлог Решења о отуђењу Дурановић Мерсиду из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 27/261 на кат. парцели бр. 2683 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Моше Пијаде“;
  37. Предлог Решења о отуђењу Демировић Исмету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 89/558 на кат. парцели бр. 11300 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Михајла Пупина“;
  38. Предлог Решења о отуђењу Алић Сабиту из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 26/119 на кат. парцели бр. 7281 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Палих Бораца“;
  39. Предлог Решења о отуђењу ДОО „Идеа-Луx Гнила“ из Тутина, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 67/948 на кат. парцели бр. 24990 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Саве Ковачевића“;
  40. Предлог Решења о отуђењу Нуровић Муамеру и Нуровић Џаферу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 88/609 на кат. парцели бр. 7283 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Палих Бораца“;
  41. Предлог Решења о отуђењу Џанковић Едвину из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 36/660 и Џанковић Елведину сувласнички удео града Новог Пазара од 36/660, на кат. парцели бр. 5108/2 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Иве Андрића“;
  42. Предлог Решења о разрешењу и именовању заменика члана Изборне комисије града Новог Пазара (Допунска тачка 1);
  43. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о усвајању ценовника услуге снабдевања топлотном енергијом (Допунска тачка 2);
  44. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  11. НОВЕМБРА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Јовановић Јовану;
  2. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата ВД директора ЈКП „Градска топлана“;
  3. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Градска топлана“;
  4. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Маринковић Владимиру;
  5. Предлог Одлуке о ценама елемената такси тарифе за обављање такси превоза путника на територији града Новог Пазара;
  6. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана и заменика члана Изборне комисије града Новог Пазара;
  7. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Савета за буџет и финансије;
  8. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за процену тржишне вредности земљишта;
  9. Предлог Решења о отуђењу Куч Едину из Тутина, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 14/776 на кат. парцели бр. 2553/3 КО Нови Пазар;
  10. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата заменика Градоначелника, Нововић Игора;
  11. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата члана Градског већа града Новог Пазара, Плојовић Неџада;
  12. Избор заменика Градоначелника и члана Градског већа града Новог Пазара;
  13. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ТРЕЋУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  6. АВГУСТА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата одборнику Енису Имамовићу;
  2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборнику Џемаилу Синановићу;
  3. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића Луг и заштићено подручје Градина, за потес Постење-измена 1;
  4. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Ћуковац, Градски центар, горњи и доњи Луг, Парице, Поила, доњи и горњи Селаковац, насеље изнад Великог гробља, Букреш, Поток, део насеља Семењача, насеље Варош Махала, Шестово и Јалија;
  5. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Новопазарска бања, насеља: Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеља око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац;
  6. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата део насеља Јошаница, Стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делове насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеље Расадник и Чаир;
  7. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који се простире долином реке Рашке и Људске и обухвата делове насеља Рајчиновиће са Бањом, Дојевиће, Побрђе, Варево, Бараковац и горњи Селаковац;
  8. Предлог Одлуке о изради измена и допуна плана генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића Луг и заштићено подручје Градине;
  9. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
  10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне у Новом Пазару;
  11. Предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Новог Пазара;
  12. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена града Новог Пазара Спортском кошаркашком удружењу „Кхалифа“;
  13. Предлог Одлуке о давању сагласности на употребу имена града Новог Пазара Спортском кошаркашком удружењу „Кош 020“;
  14. Предлог Одлуке о промени назива Спортске дворане „Изудин Шушевић“ у Новом Пазару;
  15. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора Економско-трговинске школе Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  16. Предлог Одлуке о размени непокретности бр. 11180 и 11181/2 КО Нови Пазар;
  17. Предлог Одлуке о отуђењу непокретности означене као кат. парцела бр. 1266/5 КО Постење из јавне својине града Новог Пазара, непосредном погодбом;
  18. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта означеног као кат. парцела бр. 4249/2 КО Постење инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката;
  19. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта означеног као кат. парцела бр. 1554/9 КО Нови Пазар инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката;
  20. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта означеног као кат. парцела бр. 1554/13 КО Нови Пазар инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката;
  21. Предлог Одлуке о прибављању непокретности означених као кат. парцела бр. 9031 КО Нови Пазар и 9032 КО Нови Пазар, за потребе изградње дечијег игралишта;
  22. Предлог Решења о отуђењу Хаџибулић Неџаду из Новог Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, пословни простор у јавној својини града Новог Пазара означен на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар;
  23. Предлог Решења о отуђењу Џанковић Неџаду из Новог Пазара, уз накнаду, путем огласа, а по спроведеном јавном надметању, градско грађевинско земљиште у јавној својини града Новог Пазара означено на кат. парцели бр. 8357/2КО Нови Пазар;
  24. Предлог Решења о отуђењу Хаџић Некији из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 75/623 на кат. парцели бр. 1361 КО Нови Пазар, на потесу „ул. Зенуна Хасковића“;
  25. Предлог Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини града Новог Пазара Бошњачком националном већу (Допунска тачка 1);
  26. Предлог Одлуке о покретању иницијативе за давање назива ОШ "Изудин Шушевић" школи у изградњи у Шутеновцу (Допунска тачка 2);
  27. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ЧЕТВРТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  25. ОКТОБРА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о првој измени Одлуке о буџету града Новог Пазара, за 2021. годину;
  2. Предлог измене и допуне Кадровског плана Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара и Кадровског плана Службе за буџетску инспекцију;
  3. Предлог Одлуке о униформи, ознакама на униформи и начину ношења униформе комуналних милиционара града Новог Пазара;
  4. Предлог Одлуке о боји и начину означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције града Новог Пазара;
  5. Предлог Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње Одељења комуналне милиције и Одељења за инспекцијске послове Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара;
  6. Предлог Одлуке о облицима и начину остваривања сарадње Одељења комуналне милиције Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара и овлашћених организација и вршиоца комуналне делатности града Новог Пазара;
  7. Предлог Одлуке о успостављању сарадње-братимљењу између града Новог Пазара - Република Србија и општине Каратај - Република Турска;
  8. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о усвајању ценовника услуге снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар;
  9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о повећању цена превоза путника у градско-приградском саобраћају ХК „Санџактранс-путнички саобраћај“ ДОО Нови Пазар;
  10. Предлог Одлуке о размени непокретности између града Новог Пазара и Зиљкић Мухамеда;
  11. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Културног центра Нови Пазар, за 2020. годину;
  12. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални рад Нови Пазар, за 2020. годину;
  13. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног позоришта Нови Пазар, за 2020. годину;
  15. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар, за 2020. годину;
  16. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Центра за децу и омладину „Дуга“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  17. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Историјског архива „Рас“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  18. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Музеја „Рас“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  19. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Нови Пазар, за 2020. годину;
  20. Нацрт Одлуке о усвајању Извештаја о раду Регионалне туристичке организације Санџака Нови Пазар, за 2020. годину;
  21. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Установе за спорт Нови Пазар, за 2020. годину;
  22. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду ЈУ Канцеларија за младе Нови Пазар, за 2020. годину;
  23. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду Дома здравља Нови Пазар, за 2020. годину;
  24. Предлог Решења о именовању ВД директора ЈКП „Водовод и канализација“, Градимира Недељковића;
  25. Предлог Одлуке о давању сагласности за расписивање и спровођење конкурса за избор директора Регионалног позоришта Нови Пазар;
  26. Предлог Одлуке о давању сагласности за расписивање и спровођење конкурса за избор директора Историјског архива „Рас“ Нови Пазар;
  27. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Братство“, из реда представника родитеља;
  28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Растко Немањић“, Нови Пазар, из реда представника родитеља;
  29. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“, из реда представника родитеља;
  30. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ОШ „Рифат Бурџовић Тршо“, из реда представника родитеља;
  31. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана школског одбора ШОМО „Стеван Мокрањац“, из реда представника родитеља;
  32. Предлог Решења о отуђењу Филимоновић Мирославу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 192/273 на кат. парцели бр. 11320/1 КО Нови Пазар;
  33. Предлог одлуке о давању на коришћење пословних просторија Републичком Заводу за статистику
  34. Предлог одлуке о преносу права коришћења дела објекта Спортске дворане - мала сала, са пратећим просторијама Града Новог Пазара ОШ Вук Караџић
  35. Одборничка питања. 

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Дневни ред

  На основу члана 102. Пословника Скупштине града Новог Пазара („Службени лист града Новог Пазара“, број 6/2019),

  С А З И В А М
  ДРУГУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ
  17. МАЈА 2021. ГОДИНЕ, СА ПОЧЕТКОМ У 10 ЧАСОВА

  Седница ће се одржати у сали Културног центра (биоскоп), улица Стевана Немање бр. 2 у Новом Пазару.
  За седницу предлажем следећи:

  ДНЕВНИ РЕД

  1. Предлог Одлуке о доношењу измена и допуна плана генералне регулације за део центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Новопазарска бања, насеља: Пашино гувно, Подбијеље, Индустријска зона, Черкез махала, Својбор, Јакља, насеље око Газилара, делове насеља Пљевљани, Избице, Трнава, Осоје, насеље Ћеремиџиница и део насеља Шутеновац за потес дела насеља Шутеновац;
  2. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља у зони заштите Ђурђевих ступова и Петрове цркве, делове насеља Семењача, Стражиште, насеља Дежевски пут, Постење, Петровића Луг и заштићено подручје Градине;
  3. Предлог Решења о исправци грешке у плану генералне регулације дела центра насељеног места града Новог Пазара који обухвата насеља Јошаница, Стара чаршија, Парк, насеље изнад Парка, Јермише, Хаџет, делови насеља Варево, Паралово, Мур, Шутеновац, насеља Расадник и Чаир;
  4. Предлог Оперативног плана одбране од поплава на водама II реда за град Нови Пазар за 2021. годину;
  5. Предлог Одлуке о усвајању споразума о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и послова развоја цивилне заштите градова и општина у сливу Западне Мораве;
  6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама;
  7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина;
  8. Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева и јавних површина на територији града Новог Пазара;
  9. Предлог Одлуке о условима озакоњења објеката изграђених на површинама јавне намене или на површинама планираним за јавну намену;
  10. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈП „Завод за урбанизам града Новог Пазара“, за 2020. годину;
  11. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈП за уређивање грађевинског земљишта „Нови Пазар“, за 2020. годину;
  12. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  13. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Градска топлана“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  14. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Градска чистоћа“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  15. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о раду ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Пазар, за 2020. годину;
  16. Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Новог Пазара за 2021. годину;
  17. Предлог Одлуке о одређивању надлежног органа за сповођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Новог Пазара;
  18. Предлог Одлуке о организацији градских управа града Новог Пазара;
  19. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2019. годину;
  20. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о завршном рачуну буџета града Новог Пазара за 2019. годину;
  21. Предлог Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета града Новог Пазара за 2020. годину;
  22. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања објекта - пословног простора на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар, целина 1 и целина 2;
  23. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања посебних делова објекта-пословног простора, на кат. парцели бр. 3195/1 КО Нови Пазар;
  24. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања непокретности-објекта и земљишта изграђеног на кат. парцели бр. 725 КО Нови Пазар;
  25. Предлог Одлуке о отуђењу путем јавног надметања грађевинског земљишта инвеститорима за изградњу стамбених и стамбено-пословних објеката, означеног као кат. парцела бр. 8357/2 КО Нови Пазар;
  26. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за надзор и контролу остваривања права и слобода Бошњака;
  27. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за запошљавање;
  28. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за развој града;
  29. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за заштиту локалне самоуправе;
  30. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Савета за младе;
  31. Предлог Одлуке о избору председника, заменика председника и чланова Корисничког савета јавних служби;
  32. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Халифа бин Заид Ал Нахјан“ Нови Пазар;
  33. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора ОШ „Авдо Међедовић“ Нови Пазар;
  34. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Туристичке организације Нови Пазар;
  35. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Историјског архива „Рас“ Нови Пазар;
  36. Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  37. Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић“ Нови Пазар;
  38. Предлог Решења о именовању директора Центра за социјални рад Нови Пазар;
  39. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за именовање директора;
  40. Предлог Решења о отуђењу Мирсаду и Суаду Хасановићу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 75/230 на кат. парцели бр. 8505/5 КО Нови Пазар;
  41. Предлог Решења о отуђењу Ђерлек Рамизу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 12/323 на кат. парцели бр. 4141/1 КО Нови Пазар, на потесу ул. Цетијска;
  42. Предлог Решења о отуђењу Харуну Бихорцу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 2348/2 КО Лукаре, означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 138/2018 КО Лукаре;
  43. Предлог Решења о отуђењу Бајрактаревић Ахмету из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 106/8154 на кат. парцели бр. 11285 на потесу ул. „Михајла Пупина“;
  44. Предлог Решења о отуђењу Сенади Балић из Новог Пазара, уз накнаду, непосредном погодбом, земљишта у јавној својини означеног као сувласнички удео града Новог Пазара од 13/102 на кат. парцели бр. 10123 на потесу „ул. Светозара Марковића“;
  45. Предлог Решења о отуђењу Кецап Хаџу из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 1612 КО Нови Пазар и то сувласнички удео града од 41/364;
  46. Предлог Решења о отуђењу Шеховић Мирзету из Новог Пазара, уз накнаду, земљишта у јавној својини означеног као кат. парцела бр. 2483 КО Нови Пазар, означено као јавна својина града Новог Пазара са обимом удела 1/1 КО Нови Пазара;
  47. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата члана Градског већа града Новог Пазара;
  48. Избор члана Градског већа града Новог Пазара;
  49. Избор чланова Савета за међунационалне односе;
  50. Одборничка питања.

   

  ПРЕДСЕДНИЦА
  Др Анела Шемсовић

  Страна 1 од 2

  УЛАЗ ЗА ОДБОРНИКЕ


  Претрага докумената

  Skupština Grada Novog Pazara | © 2018 Grad Novi Pazar